سال نـو، سـود نو!

با بونوس نوروزی شگفت‌انگیز PCM سرمایه خود را نزدیک 2 برابر کنید

این بونوس تکرارنشدنی را از دست ندهید

پی سی ام بروکرز

16 سال افتخار

بروکر پی سی ام، معتبرترین و محبوب ترین
بـروکـر فــارکــس در مـیـان ایـرانـیـان

250000 تریدر فعال

ارائه خدمات به تریدرها در بالاترین
اسـتـانـداردهای بـیـن‌الـمـلـلـی

تنوع حساب‌ها

ارائه بیش از 10 نوع حساب‌ معاملاتی متناسب با نـیـازهـای مـشـتـریـان

رگولاتوری معتبر

کارگزاری پی سی ام تحت نظارت FSA با
شماره 2593 LLC

16 سال افتخار

بروکر پی سی ام، معتبرترین و محبوب ترین
بـروکـر فــارکــس در مـیـان ایـرانـیـان

250000 تریدر فعال

ارائه خدمات به تریدرها در بالاترین
اسـتـانـداردهای بـیـن‌الـمـلـلـی

تنوع حساب‌ها

ارائه بیش از 10 نوع حساب‌ معاملاتی متناسب با نـیـازهـای مـشـتـریـان

رگولاتوری معتبر

کارگزاری پی‌سی‌ام تحت نظارت FSA با
شماره 2593 LLC

این بونوس تکرارنشدنی را از دست ندهید

سال نو، سود نو!

با بونوس نوروزی شگفت‌انگیز PCM
سرمایه خود را نزدیک به 2برابر کنید

این بونوس تکرارنشدنی را از دست ندهید!

50% بونوس برای واریز اول
50% بـونوس دیـگـر بـرای
مجموع اولین و دومین واریز

پی‌سی‌ام بروکرز

16 سال افتخار

بروکر پی سی ام، معتبرترین و محبوب ترین
بـروکـر فــارکــس در مـیـان ایـرانـیـان

250000 تریدر فعال

ارائه خدمات به تریدرها در بالاترین
اسـتـانـداردهای بـیـن‌الـمـلـلـی

انواع حساب معاملاتی

ارائه بیش‌ از 10 نوع حساب‌ معاملاتی متناسب با
نـیـازهـای مـشـتـریـان

رگولاتوری معتبر

کارگزاری پی سی ام تحت نظارت FSA با
شماره 2593 LLC

این بونوس تکرارنشدنی را از دست ندهید!