با اطمینان سرمایه گذاری کنید

و در محیطی حرفه ای بر کسب سود در بازارهای مالی آنلاین تمرکز کنید

بیمه ی سرمایه ی معامله گران

پی سی ام بروکرز سرمایه معامله گران را در مقابل هر گونه خطر و یا ضرری که امکان دارد در اثر هر چیزی غیر از ترید و ریسک پوزیشن به معامله گر وارد شود را بیمه کرده است. این بیمه توسط شرکت بیمه ی بین المللی موریشز صورت گرفته است که یکی از بزرگترین شرکت های بیمه در کشورهای مشترک المنافع بریتانیا و مورد تایید در بریتانیا و اروپا و آسیا می باشد.

بنابراین پول و سرمایه معامله گران در کارگزاری پی سی ام در مقابل هر نوع ریسک به غیر از ریسک ترید که ممکن است ضرری به معامله گر بزند، منطبق با استاندارد انگلیسی شرایط بیمه مربوط به بازارهای مالی تدوین شده با استانداردهای اف اس سی بیمه شده است. پوشش دهی بیمه برای هر اکانت به طور مجزا تا مبلغ 125 هزار دلار می باشد.

امنیت سرمایه معامله گران و ایجاد بستری سالم برای انجام معاملات در بازارهای مالی آنلاین از روز اول از دغدغه های مدیران کارگزاری پی سی ام بوده و بیمه ی سرمایه ی مشتریان نیز یکی دیگر از تضمین های کارگزاری پی سی ام برای آسودگی خاطر بیشتر برای معامله گران می باشد.